No Image

ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ เพื่อสุขภาพของเราเอง

July 4, 2016 admin 0

7 อย่างที่ต้องระวังสำหรับการเล่นโยคะ การฝึกโยคะมีหลักๆอยู่  4 ประเภท ด้วยกัน 1.กลุ่มญาณโยคะ 2.กลุ่มกรรมะโยคะ 3.กลุ่มภักดีโยคะ 4.กลุ่มราชาโยคะ และกลุ่มจุดประสงค์ของการฝึกโยคะ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มที่ฝึกครอบคลุมวิถีชีวิต จะให้ความสำคัญกับศีล 5 เป็นอย่างมากและให้ความสำคัญกับการฝึกสมาชิกด้วย 2.กลุ่มที่เน้นการฝึกทางกายภาพเป็นอันดับ 1 เป็นการเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ เชิงบำบัดรักษาโรค 3 .กลุ่มที่เน้นฝึกพลังชีวิต จะฝึกเกี่ยวกับลงหายใจ […]

No Image

เราจะมาให้คำแนะนำการเริ่มต้นฝึกโยคะ และ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ

July 4, 2016 admin 0

  การเล่นโยคะมีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการฝึกโยคะ (yoga)ทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้น เป็นทางเลือกไม่ว่าจะรักษาสุขภาพใช้ยาสมัยใหม่หรือการนำโยคะประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆ การฝึกโยคะทำให้สุภาพร่างกายแข็งแรง และ ทำให้สุภาพจิตใจปลอดโปร่งขึ้นด้วย ข้อแนะนำการเตรียมพร้อมการเริ่มต้นฝึกโยคะ ถอดเครื่องประดับทุกชิ้นออกให้หมด เช่น นาฬิกา สร้อยข้อมือ แหวน ในกรณีที่คนไว้ผมยาวให้มัดผมให้เรียบร้อย หรือรัดผมให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบาย เพื่อให้ร่างกายยืดหยุ่นได้สะดวก งดกินอาหารก่อนทำกิจกรรม อย่างน้อย 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ร่างกาย หากอิ่มเกินไปจะทำให้รู้สึก […]