No Image

ความเป็นมาของโยคะและจุดกำเนิดการฝึกโยคะ

July 4, 2016 admin 0

ประเทศอินเดียต้นกำเนิดโยคะ การกำเนิดเริ่มต้นของการฝึกโยคะครั้งแรกนั้นเกิดมาจากประเทศอินเดียหลาย 1000 ปีมาแล้ว มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเกิดความสงสัยและพยายามค้นหาความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ตนเอง และ บันทึกเป็นตัวหนังสือบนวัสดุต่างๆจึงเกิดวัฒนธรรมความรู้ พัฒนาต่อมา จึงได้มีการสืบค้นและได้พบไม้แกะสลักเป็นรูปปั้น การฦกโยคะ ในหุบเขา อินดัส วอลเลย์ รูปปั้นเหล่านี้ได้ถูกสร้างชึ้นโดยประชานิคม ในยุคสมัยนั้นมีความเจริญมาก ในราวๆ 2000 กว่าปีก่อน คริสต์ศักราช หรือ ในปากีสถานในปัจจุบัน มีนักปราชญ์ ชาวฮินดู ชื่อว่า ปตัญชลี […]