playyogapic

มีความเป็นมาของการเล่นโยคะ

September 14, 2018 admin 0

หากจะพูดถึงกิจกรรมการออกกำลังกายในร่มเชื่อว่า การเล่นโยคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาวๆหลายคนต้องเคยเล่นผ่านหู ผ่านตากันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นโยคะธรรมดา โยคะร้อน โยคะฟลายหรือโยคะรูปแบบอื่นกันแล้ว แต่ถ้าถามว่าโยคะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เราอาจจะยังไม่ทราบงั้นเรามาลองทำความรู้จักกัน โยคะเป็นมาอย่างไร จากประวัติที่ได้สืบค้นมา โยคะเชื่อว่ามาจากวัฒนธรรมหนึ่งที่มีมาก่อน 2000 ก่อนปีคริสต์ศักราชโน่นเลย ซึ่งเราค้นพบจากรูปปั้นไม้แกะสลัก (ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของประเทศปากีสถาน) จากนั้นมีนักปราชญ์ชายฮินดูคนหนึ่งชื่อว่า ปตัญชลี ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน แต่การเผยแพร่วัฒนธรรมของโยคะ ยังไม่จบเท่านั้น ประเทศตะวันตกได้มีการนำโยคะมาเป็นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ ซึ่งดันแปลงมาจากโยคะที่เรียกว่า หัตถะโยคะ หรือ โยคะอาสนะ […]