ความเป็นมาของโยคะและจุดกำเนิดการฝึกโยคะ

borne

ประเทศอินเดียต้นกำเนิดโยคะ

การกำเนิดเริ่มต้นของการฝึกโยคะครั้งแรกนั้นเกิดมาจากประเทศอินเดียหลาย 1000 ปีมาแล้ว มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเกิดความสงสัยและพยายามค้นหาความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ตนเอง และ บันทึกเป็นตัวหนังสือบนวัสดุต่างๆจึงเกิดวัฒนธรรมความรู้ พัฒนาต่อมา จึงได้มีการสืบค้นและได้พบไม้แกะสลักเป็นรูปปั้น การฦกโยคะ ในหุบเขา อินดัส วอลเลย์ รูปปั้นเหล่านี้ได้ถูกสร้างชึ้นโดยประชานิคม ในยุคสมัยนั้นมีความเจริญมาก ในราวๆ 2000 กว่าปีก่อน คริสต์ศักราช หรือ ในปากีสถานในปัจจุบัน

มีนักปราชญ์ ชาวฮินดู ชื่อว่า ปตัญชลี ได้คิดค้นปรับปรุงการฝึกโยคะวางแนวทางขั้นพื้นฐานเป็นคนแรก ซึ่งคนที่นำไปปฎิบัติเป็นคนแรก เพศชายชื่อว่า โยคิน หรือ โยคี ส่วนเพศหญิงที่นำปฎิบัติเป็นคนแรกชื่อว่า โยคินนี ผู้สอนเรียกว่า ครู หรือ คุรุนั้นเอง การฝึกโยคะนั้นมี 4 ประเภท คือ ญานโยคะ ภักติโยคะ กรรมโยคะ ราชโยคะ และการฝึกโยคะโบราณมีสูตรทั้งหมดถึง 8 ประการ

ที่มาของการเผยแพร่โยคะ

จุดเริ่มต้นของการเผยแพร่มาถึงปัจุบันนี้ ประเทศตะวันตกได้นำโยคะมาดัดแปลงจาก hatha yog มาประยุกต์ บวกกับการออกกำลังกาย ผู้คนทั่วไปนั้นเริ่มให้ความสนใจกับประโยชน์ของการฝึกโยคะมากขึ้น การฝึกนั้นมีผลของการทำงานของร่างกายในการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลัง แล้วระบบของเส้นประสาท การทำงานต่อมไร้ท่อต่างๆให้ทำงานได้ดีขึ้น ระบบหมุนเวียน เลือดดีขึ้นและสารอาหารที่ส่งไปเลี้ยงประสาทได้สะดวกครบถ้วน ไม่ใช่รู้สึกดีขึ้นแค่ระบบประสาทเท่านั้นร่างกายก็ดีขึ้นตามอีกด้วย ประโยชน์ของการฝึกโยคะจริงๆ จะได้ทั้งการฝึกร่างกาย สอดคล้องกับระบบหายใจ การกำหมดลมและจิต ทั้งหมดนั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลที่ได้ทั้งหมดนี้ จึงทำประโยชน์ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้นจึงทำให้โยคะได้เข้าแพร่หลายสู่สังคมมากขึ้น