ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ เพื่อสุขภาพของเราเอง

kod

7 อย่างที่ต้องระวังสำหรับการเล่นโยคะ

การฝึกโยคะมีหลักๆอยู่  4 ประเภท ด้วยกัน 1.กลุ่มญาณโยคะ 2.กลุ่มกรรมะโยคะ 3.กลุ่มภักดีโยคะ 4.กลุ่มราชาโยคะ และกลุ่มจุดประสงค์ของการฝึกโยคะ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1.กลุ่มที่ฝึกครอบคลุมวิถีชีวิต จะให้ความสำคัญกับศีล 5 เป็นอย่างมากและให้ความสำคัญกับการฝึกสมาชิกด้วย 2.กลุ่มที่เน้นการฝึกทางกายภาพเป็นอันดับ 1 เป็นการเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ เชิงบำบัดรักษาโรค 3 .กลุ่มที่เน้นฝึกพลังชีวิต จะฝึกเกี่ยวกับลงหายใจ ควบคุมจิต เช่น สหัจโยคะ ฯลฯ

ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อันนี้สำคัญมาก

1.ถ้าผู้ต้องการฝึกโยคะ แต่มีปัญหาเรื่องสุภาพ เช่น ผู้สูงอายุ คนที่ตั้งครรภ์ ต้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึก

2.ไม่ควรฝึกหลังจากทานอาหารทันที ต้องเว้นอย่างน้อย 1-3 ชั่วโมง นอกจากนั้นเสื้อผ้าควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบาย เพราะอาจจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และ หลังจากการฝึกไม่ควรทานอาหารทันทีควรรออย่างน้อย 1 ชั่วโมง

3.ควรฝึกในสถานที่โล่ง และไม่มีเสียงรบกวนใดๆ หรือ ที่ใดก็ได้ที่ให้จิตใจของเราเงียบสงบและผ่อนคลายที่สุด

4.ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับท่าทางต่างๆที่ใช้มาฝึกก่อนมาปฏิบัติจริงๆ ควรศึกษาข้อแนะนำ คำเตือนให้ดีก่อน

5.ให้เริ่มต้นจากท่าพื้นฐานก่อน อย่าฝึกแบบก้าวกระโดด ซึ่งไม่ทำประโยชน์ให้แก่เราแล้ว อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บด้วย

6.อย่ารีบร้อน หัวใจสำคัญในการฝึกคือการทำให้ร่างกายผ่อนคลายที่สุด เมื่อไหร่ที่เราฝึกแล้วรู้สึกอึดอัด หรือ เจ็บปวด ให้คลายตัวแล้วกลับมาอยู่ในท่าพัก ส่วนท่าไหนรุ้สึกว่าฝืนก็ควรพักไม่ควรฝึก

7.การฝึกโยคะถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกวิธี ยืนยันว่าสุภาพและสุขภาพจิตของเรานั้นดีขึ้นแน่นอน เพียงแต่ต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วทำตามกฎระเบียบ เชื่อได้เลยว่าต้องเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอน